Erkend Ambacht

Erkend Ambacht

Als ambachtsman kunt u een wettelijke erkenning aanvragen bij de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie.

Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van uw activiteit, het manuele aspect van uw werk en uw knowhow als ambachtsman of -vrouw. Dankzij het logo dat u mag gebruiken als gevolg van uw wettelijke erkenning, kunt u rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het publiek. Deze kleine troef voor uw imago kan ook uw activiteit een boost geven!

Erkend Ambacht Logo

Sinds de inwerkingtreding van de wet in juni 2016 kregen al meer dan 1100 ambachtslui deze wettelijke erkenning van de FOD Economie. Ze zijn opgenomen in een register dat na elke bijeenkomst van de Commissie of Raad wordt bijgewerkt.

Januari 2023 heb ik een aanvraag met een bijhorend dossier ingediend om deze erkenning te verkrijgen. Kort daarna werd ik gecontracteerd om wat meer detail te geven over de gehanteerde processen, de gebruikte materialen, enz. en dan was het even stil omdat de commissie pas op 6 maart samenkwam om dit te beoordelen.

Op 7 maart heb ik via de post het heuglijke nieuws mogen ontvangen dat de aanvraag werd goedgekeurd!

Het is een eer deze naam en het logo te mogen gebruiken en dus zal het voortaan op de website en aan de inkom van het atelier prominent zichtbaar zijn.

Terug naar blog